Rejowiec Fabryczny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła wojenna z I wojny światowej - położona jest przy drodze krajowej biegnącej z Rejowca Fabrycznego do drogi międzynarodowej Lublin - Dorohusk.
Przy wylocie drogi z Rejowca Fabrycznego, po prawej stronie wznosi się wysoki kopiec w kształcie ostrosłupa, którego podstawą jest kwadrat o boku ok. 20 m. Teren ogrodzony metalowym płotem z bramą od strony jezdni. Od bramy wznoszą się betonowe schody, którymi wchodzimy pod kopiec właściwy. Zwieńczony jest on betonowym krzyżem umieszczonym na cokole. Od północnej strony kopca właściwego znajdują się stalowe schody prowadzące na szczyt. Na cokole wyryty jest napis mówiący o pochówku żołnierzy, a tablica umieszczona przy ogrodzeniu informuje, że spoczywają tu ciała 107 żołnierzy austriackich i niemieckich. Teren mogiły zadbany.

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2009-05-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej