Zwierzyniec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Zwierzyniec, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny za polem namiotowym w lesie.
Na cmentarzu mogiły z 1863 r., I wojny, II wojny (z 1939 oraz partyzantów).

Opracowanie:Tomasz Brytan
Data danych:2009-09-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej