Romanowo II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny na północ od drogi polnej Romanowo - Dudki, położony na zadrzewionym pagórku pośród pól. Według napisów na grobach spoczywa tu 21 żołnierzy armii niemieckiej, w tym 17 nieznanych z nazwiska.
Cmentarz w złym stanie: zniszczone ogrodzenie i bramka, uszkodzone krzyże nagrobne.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-08-28
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FEISTGUSTAVRES.M.G.K./REG.2281914-10-25--- -
KAEMPFFEERNST-R.I.R.228---- -
KLEMEMILERS.RES.R.I.R.2281914-10-25--- -
KUTSCHKAW.-6/R.I.R.228---- -


Powrót do strony głównej