Mystkówiec Stary


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Somianka, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Na zachodnim krańcu wsi, tuż przy drodze Mystkówiec - Kalinówka znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w lipcu 1915 roku. Dobrze utrzymana, zaopatrzona w tablicę z napisem: "Poległym w walkach o niepodległość 1915 - 1918 w hołdzie gmina Somianka".

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-08-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej