Augustów I (gm. Pionki)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pionki, pow. radomski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Ogrodzony kamiennym murkiem, od strony szosy drewniana furtka wejściowa. Mogiły zbiorowe, ziemne. W części tylnej dwie w formie kopców o wymiarach 6 x 5 m, na lewym krzyż prawosławny, na prawym łaciński. Od frontu cztery mogiły o wymiarach 7 x 1,5 m, otoczone betonowym krawężnikiem, po dwie rosyjskie i austriackie. Jeszcze w 2004 r. przed cmentarzem znajdowała się tablica informacyjna postawiona przez Nadleśnictwo Kozienice.
Z informacji spisanych z tablicy wynika, że pochowano tu ok. 400 żołnierzy armii austro – węgierskiej, rosyjskiej oraz niewielką ilość żołnierzy niemieckich z pułków wielkopolskich i śląskich.

Brak zachowanych nazwisk.
(Źródło: Mariusz Kwieciński - Cmentarze wojskowe)

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej