Prawdziska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Jedyny zachowany w całości nagrobek na zdewastowanym cmentarzu ewangelickim to tablica na mogile czterech nieznanych żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-09-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej