Nowa Bystrzyca


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik upamiętniający poległych w I i II wojnie światowej.

Opracowanie:Jolanta Mazur
Data danych:2009-10-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej