Śliwice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Długołęka, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik poległych w I wś, nazwisk brak.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-10-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej