Chrząstawa Wielks


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Fragmenty płyty pamiątkowej znalezione podczas remontu terenu przykościelnego. Obecnie przepadły już chyba na wieki - zostały wrzucone w fundamenty figury MB Fatimskiej przy kościele.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-10-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej