Pruszków


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pruszków, pow. pruszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna przy ogrodzeniu cmentarza, we wschodniej jego części. Obecnie uporządkowana: jedyny zachowany krzyż kamienny z pierwotnego wystroju wmontowano w nową symboliczną mogiłę z lastriko. Pochowano tu 162 żołnierzy niemieckich i 158 żołnierzy armii rosyjskiej.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej