Małczew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzeziny, pow. brzeziński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny - mogiła zbiorowa
Opis:

Mogiła zbiorowa na cmentarzu wojennym zlokalizowanym w starym zespole parkowym dawnego majątku rodziny Schwarzmuller.
Dotrzeć można do niego od drogi Małczew-Witkowice, drogą wiejską za majątkiem ku polom, obchodząc obszar parkowy (właściwie już dziś zdewastowany lasek) od południa, od strony pól.
Na cmentarzu znajduje się współczesny krzyż drewniany oraz kopiec mogiły zbiorowej. Jedyną oznaką wskazującą na "zawartość" miejsca pochówku jest stary kamień z wyrytym tekstem.
Obok kopca z poległymi w walkach o Małczew znajdują się (obecnie niewidoczne) dwie mogiły żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali rozstrzelani z niewiadomych przyczyn przez pobratymców w styczniu 1945 roku. Kilkanaście lat temu na ich grobach umieszczone były czerwone gwiazdy.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2007-07-15
Nazwisk: Brak
Powrót do strony głównej