Rosanów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zgierz, pow. zgierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewagelicki
Opis:

Stary cemntarz ewangelicki w Rosanowie, przy ul. Smutnej.
Jedyn ślad pozostały po mogiła żołnierskich to dwa nagrobki ze zdewastowanymi tablicami imiennymi. Wg przekazu miejscowych mieszkańców na cmentrzu pochowani zostali żołnierze niemieccy i rosyjscy.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej