Smolna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik poległych w I w.św., obecnie poświęcony ofiarom II w.św., nazwisk brak.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej