Brzezinka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Pojedynczy nagrobek na terenie dawnego cmentarza przykocielnego.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HERZOGKARL--1916-05-05-1891-12-17- Zaginął


Powrót do strony głównej