Dobroszyce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dobroszyce, pow. oleśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik przy ul. 3 Maja. Dawniej w miejscu obrazu MB znajdowała się płaskorzeźba z postaciami żołnierzy, po bokach pomnika umieszczone były nazwiska poległych (obecnie brak).

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej