Wrocław-Kowale


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:częć maista Wrocław, gm. Wrocław, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Skwerek przy ul. Kowalskiej, na którym znajdował się pomnik poległych w I w.św., pozostało tylko ogrodzenie (nie WIADOMO, czy oryginalne) oraz pomnikowe drzewa, które otaczały pomnik.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej