Wrocław II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:częć maista Wrocław, gm. Wrocław, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na tyłach kościoła św. Maurycego przy ul. Traugutta znajduje się pomnik poległych w I w.św. w postaci postumentu z płaskorzeźbą miecza, zwieńczony krzyżem. Nazwisk brak.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej