Wielątki Folwark


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Mogiła zbiorowa w lesie na zachód od wsi, po prawej stronie gruntowej drogi do leśniczówki. 27 lipca 1915 roku rosyjskie 76 DP i 1 DStrz. nacierały w tym rejonie na niemiecką 50 DRez. Wokół pozostałości okopów. Mogiła w kształcie kopca otoczonego fosą, około 20 x 20 metrów. Na szczycie wysoki drewniany krzyż przeniesiony z grobu cywilnej osoby.
Obiekt o czytelnym kształcie, lecz zarośniety samosiejkami. Liczba i narodowość pochowanych tu żołnierzy nieznana.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-11-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej