Szubienice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczerców, pow. bełchatowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na terenie wsi znajduje się cmentarz wojenny z czasów I i II wojny światowej. Na terenie cmentarza pochowani są żołnierze rosyjscy i austro-węgierscy z czasów I wojny światowej oraz żołnierze polscy (1939) i radzieccy (1945). W roku 1998 ekshumowano z cmentarza i przeniesiono do Niemiec szczątki 770 żołnierzy Wehrmachtu poległych w 1945 roku.

Opracowanie:Krystyna Wróblewska-Jakubowska, Piotr Szkutnik, Bartłomiej Bijak
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHAABFRANZGEFR.KK BAON 103 2 KOMP.1915--- -


Powrót do strony głównej