Bieżuń


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Obiekt na planie dwóch prostokątów. Pola grobowe ogrodzone murkiem z polnych kamieni. Kwatera w bardzo dobrym stanie, choć zapewne jej pierwotny wygląd był nieco inny.
W centralnej części każdego z pól grobowych obelisk z polnych kamieni z napisem:
MOGIŁY ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH I NIEMIECKICH ORAZ POLSKICH WCIELONYCH DO ARMII PRUSKIEJ POLEGŁYCH W WALKACH O BIEŻUŃ NA PRZEŁOMIE 1914 – 1915 ROKU
Wg inskrypcji pochowano tu 17 żołnierzy rosyjskich i 8 niemieckich.
[Foto: Krzysztof Menel]

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: 8

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BURZINSKI-LANDST----- -
DIENERTEDUARD------ -
MASS-WEHRMANN----- -
OBHSIAK------- -
PRZIBILSKI-LANDST----- -
SIWECKOTTO------ -
SPEDKUNLEO------ -
WAHLMANN-UFFZ----- -


Powrót do strony głównej