Wodzierady


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wodzierady, pow. łaski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany w lesie, nie ogrodzony cmentarz wojenny. Jego granice wyznaczaja betonowe słupki. Na cmentarzu znajdują się dwa krzyże z datą 1914. Pod jednym z nich ułożone w kształcie krzyża 15 płyt betonowych z nazwiskami, jednostką i datą śmierci, ale trudne do odczytania. (foto: Krystyna Wróblewska-Jakubowska) Uwaga!! Cmentarz wymaga dodatkowego opracowania list poległych.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KUPK(O?)AUGUST-BATL. NEUSALZ1914-12-03--- -
SUCZINSKIWINZET------ -


Powrót do strony głównej