Żakowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki
Opis:

Cmentarz ewangelicki (na górce).
Parę zniszczonych nagrobków ludności. W krzakach resztki 2 płyt prawdopodobnie grobów wojennych.
Brak napisów i zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Data danych:2008-02-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej