Jaczkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Oława, pow. oławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika poległych w I wojnie światowej.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej