Strzelce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Marcinowice, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na cmentarzu przykościelnym grób nieznanego, rosyjskiego jeńca wojennego, rozstrzelanego we wrześniu 1918.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej