Stary Wiązów II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiązów, pow. strzeliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Grób
Opis:

Nagrobek na cmentarzu przykocielnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-16
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHIRDUANRICHARDGARDE-SCHUTZE-1915-01-18SOUAIN1891- -


Powrót do strony głównej