Przeworsk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Przeworsk, pow. przeworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Grób
Opis:

Mogiła na cmentarzu komunalnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FLINTIEKAROLOFICER-1915-05-16-1884- -


Powrót do strony głównej