Piekary


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jelcz-Laskowice, pow. oławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik poległych w I w.św.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej