Godzikowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Oława, pow. oławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Krzyż na masywnym postumencie wbudowany w mur otaczający kościół (prawdopodobnie pomnik poległych w I wojnie światowej).

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej