Budy Rządowe


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony na terenie wsi, naprzeciw gospodarstwa nr 33. założony w 1915 r. na planie kwadratu, powierzchnia 0,11 ha. Administracja: Urząd Gminy w Jednorożcu.
Mogiły żołnierzy niemieckich oznaczone płytami betonowymi o wymiarach 37x40 cm, usytuowanymi w 11 rzędach. Mogiły żołnierzy rosyjskich z krzyżami prawosławnymi. Spoczywa tu około 200 żołnierzy narodowości niemieckiej i rosyjskiej.

Opracowanie:Edmund Orłowski
Data danych:2008-03-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej