Opinogóra Dolna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny kryjący m.in. zwłoki poległych żołnierzy rosyjskich pochowanych na cmentarzu w pobliży Glinojecka, a ekshumowanych w 1926 r. i przeniesionych do Opinogóry Dolnej.
[Źródło: Edward Lewandowski, "Glinojeck - miasto i gmina"]

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2019-01-06
Nazwisk: 15

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEHRWILH.-REGT. 141---- -
BETHMEIERW.-6/E 1481915-07-15--- -
CORDES-KR. FREIW.----- -
GRUNWALDBERNHARD-4 K. I.R. 3411915-07-16--- -
GWIAZDEWSIEMIEN SIEMIENOWICZPODPORUCZNIK8 TURKESTAŃSKI PUŁK1915-02-11WOLA WIERZBOWSKA-- -
HANKE-UTFFZ.----- -
KIENASTLEOERS. RES.1 K. REGT. 18---- -
KIRSCHNIKR.-R. 1751915--- -
KÖHLER-LEUTN.----- -
LORKOWSKIB.-5 K. I.R. 3441915-07-13--- -
PINWART-FELDW. LT.11 K. I.R. 3421915-07-16--- -
RIETZ------- -
SCHMIDTWWEHRM.10 K. I.R. 3421915-07-15--- -
VERTUTL------- -
ZANDERERNSTGREN.3 GREN. 51915-07-15--- -


Powrót do strony głównej