Kobylnica Ruska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wielkie Oczy, pow. lubaczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny leżący tuż przy cmentarzu komunalnym. Nie zachował się tam żaden krzyż, jest to cmentarz bezimienny.
W roku 2009 został on uporządkowany staraniem Urzedu Gminy Wielkie Oczy.

Opracowanie:Stanisław Baran
Data danych:2010-02-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej