Bledzew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bledzew, pow. międzyrzecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Wieś z bardzo bogatą historią położona nad Obrą, w pobliżu kompleksu lasów i jezior. Na cmentarzu komunalnym zachował się grób niemieckiego żołnierza, prawdopodobnie mieszkańca Bledzewa (Blesen) lub którejś z okolicznych wiosek. Na nagrobku inskrypcja o treści „Hier ruht in Gott unser lieber Sohn und Bruder Aloysius Schulz Gefreiter im.Res.Inf.Rgl.93; * 2.2.1897 + 7.5.1918 im Lazarett zu Stettin. Nach schwerem Kampf hat Gott entschieden!” oraz wyraźne atrybuty - chełm i wieniec z liści dębu - wskazujące, że jest to miejsce pochówku poległego żołnierza.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2010-09-20
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHULZALOYSIUSGEFREITERRES. INF. RGT. 931918-05-07Szczecin im Lazarett1897-02-02Bledzew -


Powrót do strony głównej