Mordy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mordy, pow. siedlecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Mogiła zbiorowa żołnierzy niemieckich na cmentarzu parafialnym przy alejce biegnącej od kaplicy cmentarnej w kierunku południowym.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-09-04
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej