Nadarzyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nadarzyn, pow. pruszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Na miejscowym cmentarzu znajduje się kwatera wojenna, w której pochowano nieznaną ilość żołnierzy poległych w walkach na przełomie lat 1914 - 1915. Jest to obsadzony dębami obszar na planie prostokąta, otoczony obecnie wpółczesnymi pochówkami. Znajduje się on w północno - wschodniej części cmentarza; ledwo widoczne są zarysy zbiorowych mogił. Do końca lat 90-tych zachowały się ruiny betonowego pomnika; dziś fundament tego pomnika znaleźć można pomiędzy nowymi grobami.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2011-04-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej