Strzeniówka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nadarzyn, pow. pruszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Po zachodniej stronie ulicy Pruszkowskiej, w okolicy mostku znajduje się mogiła wojenna. Otoczona drewnianym płotkiem z furtką. Obiekt w złym stanie. Brak oznaczenia grobu, nieznana liczba i narodowość pochowanych.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2011-04-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej