Huta Dłutowska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dłutów, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Miejsce pochówku prawdopodobnie (w okresie międzywojennym) 15 znanych (w tym Niemiec Stumpner) i 35 nieznanych żołnierzy. Zachował się stojący nagrobek 7 nieznanych Rosjan i 2 nagrobki leżące razem, z widocznej strony nie posiadające inskrypcji [Źródło: Akta Gminy Górka Pabjanicka APŁ, sygn. 170, dokument 83].

Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Bogdan Miszczak
Data danych:2015-10-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej