Stary Gostków


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wartkowice, pow. poddębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przy głównym skrzyżowaniu dróg w Starym Gostkowie znajduje się głaz pamiątkowy, będący pommnikiem ku pamięci poległych w listopadzie 1914 r. polskich legionistów.
Napis na pomniku głosi: TU CZASU WIELKIEJ WOJNY DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1914 R STOCZYŁY BITWĘ Z WOJSKIEM ROSYJSKIM ODDZIAŁY LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WALCZĄC O HONOR I WOLNOŚĆ OJCZYZNY
Od 26.10.1914 wojska niemieckie stawiały opór nacierającym od wschodu w kierunku na Łęczycę wojskom rosyjskim. Po ciężkich walkach i zdobyciu przez Rosjan Łęczycy w dn. 28.10.1914 wojska niemieckie, w tym 1 pułk piechoty legionów, rozpoczęły odwrót w kierunku na Poddębice. W dn. 29.10.1914 w rejonie Gostkowa doszło do starć, w wyniku których poległo wielu Polaków.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2011-07-23
Nazwisk: Brak
Powrót do strony głównej