Sobień


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Aleksaandrów Łódzki, pow. zgierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany we wschodniej części lasu sobieńskiego, przy drodze prowadzącej do wsi Chrośno - charakterystyczna górka. Krzyż ze zniszczoną figurą ukrzyżowanego Jezusa. Brak nazwisk. Obiekt bardzo zaniedbany.

Opracowanie:Dorota Grodzicka
Data danych:2011-07-04
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej