Krasne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stary Zamość, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Po ofensywie wojsk austro-węgierskich wspieranych przez niemieckiego sojusznika w 1915 roku powstał cmentarz w Krasnem. Zajmuje powierzchnię 0,14 ha. Pierwotnie były to 23 mogiły zbiorowe i jedna mogiła indywidualna - obecnie pozostały tylko zarysy tych mogił. W mogile zbiorowej 8 żołnierzy armii austriacko- węgierskiej. W 22 mogiłach zbiorowych 300 żołnierzy armii niemieckiej. Na cmentarzu znajduje się grób żołnierza Wojska Polskiego, poległego we wrześniu 1939 roku.
Obecnie cmentarz jest ogrodzony przęsłami metalowymi. Na wprost wejścia znajduje się pomnik z piaskowca z napisem nie związanym historycznie z tym miejscem „Poległym żołnierzom w wojnie okupacyjnej 1939 w 40 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego - społeczeństwo - 9.V.1985”. Do dnia dzisiejszego zachowały się już tylko 4 metalowe tabliczki z imionami i nazwiskami poległych żołnierzy, ustawione na pomniku. Za pomnikiem stoi drewniany krzyż.
[Informacje zaczerpnięte ze strony gminy Stary Zamość]

Opracowanie:Jerzy Maryjański
Data danych:2011-11-23
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
JANKOWSKIKARLFUSILIERG.GR.R.1/9K1915-07-04--- -
LINDEMANNBERNHARDGEFREITERG.GR.R.1/2K1915-07-02--- -
OBERENDAREINHOLDVIZEFELDW.G.GR.R.2/MG1915-07-03--- -
WISERENKA-RUSS.KGSGEF.R.JR.351915-11-18--- -


Powrót do strony głównej