Sudwa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olsztynek, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Nieistniejący obecnie pomnik-mauzoleum marszałka Paula von Hindenburga znany jako Tannenberg-Denkmal, wybudowany w latach 1924-1927 na pamiątkę bitwy pod Tannenbergiem.
Pomnik, pomijając jego patriotyczno-pamiątkową wymowę, powstał w otoczeniu rzeczywistych grobów żołnierskich poległych w czasie walk Niemców i Rosjan. Monumentalna budowla posiadała w swych kilku wieżach tablice pamiątkowe, z których jedna sfotografowana została przez Melchora Wańkowicza i zamieszczona w jego książce - "Na tropach Smętka".
Napisy na płycie głoszą: "W wojnie światowej 1914-1918 polegli śmiercią bohaterów" oraz "Gmina głosowała w 1920 100 na 100 za Niemcami. Mazury to ziemia niemiecka. Zachłanni Polacy ręce precz!".
[Foto: Melchior Wańkowicz]

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2011-12-05
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DENDAEMIL--1917-01-14--- -
DULZKARL--1917-11-11--- -
GERLACHALBERT--1916-03-21--- -
KLIMEKKARL------ -
KNIESCHEWSKIWILH.--1915-03-10--- -
KONRADHERMANN--1916-03-23--- -
TALLAREKALBERT--1917-12-09--- -
TALLAREKGUSTAW------ -
ZAKRZEWSKIWILH.--1915-09-10--- -


Powrót do strony głównej