Ciechanki I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Puchaczów, pow. łęczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony wśród zabudowań wsi, obok remizy OSP. Ogrodzony płotem drewnianym. Tablica informacyjna "Cmentarz żołnierzy niemieckich,rosyjskich i austriackich z I wojny światowej założony w 1915 roku". Na terenie cmentarza zarysy mogił, krzyż drewniany i 3 postumenty betonowe z inskrypcjami poległych oficerów.

Opracowanie:Jerzy Maryjański
Data danych:2011-11-28
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MAROUART-LEUTNANT D.R.J.R.92/2K.1915-08-02--- -
LERCHEERNSTLEUTNANT J.R.77/12K.1915-08-02--- -
JAHNERTBODOLEUTNANT D.R.J.R.77/12K.1915-08-02--- -


Powrót do strony głównej