Ciechanki II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Puchaczów, pow. łęczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła zbiorowa Na pn.-wsch. skraju wsi, przy skrzyżowaniu szos: Łańcuchów – Puchaczów.
Kopiec, na szczycie Krzyż z tablicą "Mogiła zbiorowa z I wojny światowej, szczątki 135 żołnierzy armmi rosyjskiej i austriackiej poległych w sierpniu 1915r. Kopiec usypany w 1918r."

Opracowanie:Jerzy Maryjański
Data danych:2011-11-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej