Osjaków


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Osjaków, pow. wieluński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Kwatera na cmentarzu katolickim spoczywało tu 2 żołnierzy armii niemieckiej. Obecnie teren zajęty przez nowe pochówki.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2012-01-02
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DIEHLHANSLTN.SCH.R.R. 31914-11-07--- -
MYNHARDHERMANNWEHRM.1./224?--- -


Powrót do strony głównej