Rychłocice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Konopnica, pow. wieluński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła położona w centralnej części cmentarza katolickiego, za kaplicą cmentarną. Spoczywa tu 1 żołnierz armii niemieckiej. Na niewielkim głazie brak jakichkolwiek inskrypcji.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2012-01-02
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DÖHNOSWIN PAULOFFZ. STELLV.LDST. BTL. PIRNA1914-11-22--- -


Powrót do strony głównej