Wierzchlas


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wierzchlas, pow. wieluński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła na cmentarzu katolickim. Spoczywał tu 1 żołnierz armii rosyjskiej. Obecnie teren zajęty przez nowe pochówki.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2012-01-02
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GAWORSKIJOSEFDRAGON ?1914-12-??--- -


Powrót do strony głównej