Pańska Dolina


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stary Zamość, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Jan Dołgał
Data danych:2014-08-01
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HARZRICHARD------ -


Powrót do strony głównej