Bolesławiec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poświęcony poległym żołnierzom-leśnikom. Zbudowano go wykorzystując do tego celu wielki głaz, wsparty niegdyś na cokole wykonanym ze spojonych betonem kamieni polnych. Ustawiono go w podmiejskim lesie, nad malowniczą kotlinką opodal wojskowej strzelnicy, kilkaset metrów od szosy prowadzącej do Lwówka. Na przedniej ścianie wyryto sylwetę niemieckiego krzyża żelaznego, a pod nią umieszczono napis: IM WELKRIEGE STERBEN FURS VATERLAND (zginęli za ojczyznę w czasie wojny światowej). Poniżej nazwiska opatrzone funkcjami zawodowymi i datami.

Opis i wykaz nazwisk na podstawie: Joanna Sawicka, Zdzisław Abramowicz; "Dzieje Nadbobrzańskiej Gminy Bolesławiec"

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2012-03-31
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FOESECKEA.HILFSFÖRSTER-1919-03-01--- -
MODICKEO.FÖRSTER-1914-11-10--- -
SCHNELLERER.FÖRSTER-1916-08-08--- -
WILKEE.HILFSFÖRSTER-1914-11-21--- -


Powrót do strony głównej