Struga


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stare Bogaczowice, pow. wałbrzyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Obelisk ku czci Poległych w I Wojnie Światowej Mieszkańców Strugi (Adelsbach). Niestety zniszczony po II Wojnie Światowej. Nie można też odgadnąć w którym miejscu stał pomnik.
Na Płycie wyryto 17 nazwisk, chociaż ofiar w sumie było 25 - być może płytę osadzono w jeszcze w czasie wojny. Na Krzyżu Rycerskim wyryto bowiem tylko rok rozpoczęcia tego dramatu.
W zbiorach Państwa Mucha ze Strugi, zachowało się tablo (obecnie przekazane do Zbiorów Pałacu Adelsbach) które przygotowali Weterani I Wojny. Napis w tytule brzmi: Tablica pamiątkowa poświęcona naszym poległym w Wojnie Światowej oraz tym, którzy współwalczyli. Razem na Wielką Wojnę z Adelsbachu poszło 121 osób. Przeżyło i do domu wróciło 96 osób. Poległo 25 osób.
Obecnie pomnik w stanie ruinalnym zalega na skraju przykościelnego cmentarza.

Opracowanie:x. Zbigniew Bartosiewicz, Tomasz Wajda
Data danych:2014-07-30
Nazwisk: 25

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BÖHMA.------ Nie istniejący już Obelisk
BRODKORBF.--1914-12-20--- Nie istniejący już Obelisk
BRODKORBJ.--1914-09-24--- Nie istniejący już Obelisk
ENDORFH.--1917-04-09--- Nie istniejący już Obelisk
FISCHERO.--1915-03-27--- Nie istniejący już Obelisk
GRUNERP.--1918-04-27--- Nie istniejący już Obelisk
HEINRICHA.--1918-02-10--- Nie istniejący już Obelisk
KLENNERO.--1918-10-21--- Nie istniejący już Obelisk
KLOSEP.--1914-08-23--- Nie istniejący już Obelisk
KUHNE.--1917-07-22--- Nie istniejący już Obelisk
LATTEA.--1917-09-26--- Nie istniejący już Obelisk
MAIR.--1915-06-26--- Nie istniejący już Obelisk
MENZELE.--1914-12-25--- Nie istniejący już Obelisk
MORCHH.--1915-03-11--- Nie istniejący już Obelisk
RAUPACHK.--1917-10-17--- Nie istniejący już Obelisk
SCHOLZG.--1918-05-28--- Nie istniejący już Obelisk
SCHOLZH.--1916-04-07--- Nie istniejący już Obelisk
SCHOLZK.--1917-04-13--- Nie istniejący już Obelisk
SCHOLZM.--1917-06-01--- Nie istniejący już Obelisk
SEIDELR.--1918-08-30--- Nie istniejący już Obelisk
STOLZC.--1914-09-26--- Nie istniejący już Obelisk
THIERSCHG.--1915-05-03--- Nie istniejący już Obelisk
UNGERW.--1916-03-08--- Nie istniejący już Obelisk
URLICHM.--1915-01-17--- Nie istniejący już Obelisk
WINKLERH.--1915-10-23--- Nie istniejący już Obelisk


Powrót do strony głównej