Syczyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wierzbica, pow. chełmski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła usytuowana jest w północnej części działki przy drodze Bekiesza- Bakus Wanda.
Niemiecka płyta nagrobna z I wojny światowej z napisem " DEN HELDENTOB FURS VATERLAND STARBEN AM 5 AUG.1915 VOM INF.RGT 82 LANDSTRUMMANN PETER JNGELBACH 8 KOMP MUSKETIER KARL FISCHER 4 KOMP".
Mogiła zarośnięta,trudna do odnalezienia, ogrodzona płotem metalowym na fundamencie.

Opracowanie:Jerzy Maryjański
Data danych:2012-06-03
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FISCHERKARL MUSKETIERINF.RGT 82/4KOMP.1915-08-05--- -
JNGELBACHPETERLANDSTRUMMANN INF.RGT 82/8KOMP.1915-08-05--- -


Powrót do strony głównej