Dzbądzek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny usytuowany jest na wzniesieniu w lesie na wschód od wsi. Dotrzeć doń można leśną drogą wiodącą od lokalnej szosy z Kunina do Dzbądzka w kierunku pólnocnym (obok kapliczki).
Obiekt uporządkowany, o wyraźnie zaznaczonych grobach ziemnych, pojedynczych i zbiorowych, rozmieszczonych koncentrycznie wokół pomnika z polnych kamieni.
Na pomniku napis:
DER
GEDENKEN DER
HIER RUHEN DEN
TAPFEREN HELDEN
1915

Liczba pochowanych nieznana.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2012-06-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej